Customer journey

Customer journey là gì? Hướng dẫn xây dựng step-by-step!

Customer Journey là quá trình từ khi khách hàng tương tác với thương hiệu của công ty cho đến khi hoàn thành một mục tiêu nhất định, ví dụ như mua hàng hay sử dụng một dịch vụ.